Ebeveynler ve öğrenciler için bilgiler

"Yarının Dünyası için Eğitim" araştırması hakkında bilinmesi gereken her şeyi filmimizde bulabilirsiniz.

NEPS'in "Almanya'da Eğitim Süreçleri" adlı araştırması, bu ülkenin en büyük eğitim araştırma projesidir. Katılımcılarla sadece bir kez görüşmüyoruz, onlara uzun bir süre boyunca eşlik ediyoruz. Ancak bu şekilde insanların hangi eğitim yollarını izlediklerini, nasıl geliştiklerini ve farklı etkileyici faktörlerin bunda nasıl bir rol oynadığını kapsamlı bir şekilde inceleyebiliriz.

NEPS araştırması 2009'da başlamıştır. NEPS araştırması kapsamında öğrenciler ve okullarıyla yaptığımız son anketler üzerinden birkaç yıl geçti. "Yarının Dünyası için Eğitim" adlı yeni araştırmayla beşinci sınıflarda şimdi tekrar büyük bir araştırma başlatmak istiyoruz: Dijitalleşme, entegrasyon, katılım ve çağdaş toplumumuzun diğer zorlukları öğrencilerin eğitim yollarında ve gelişimlerinde nasıl bir rol oynuyor? Bu ve diğer sorular yeni araştırma ile cevaplanabilir. Çünkü eğitim yarının dünyasında çok merkezi bir rol oynuyor.

NEPS araştırması için mümkün olduğunca çok sayıda öğrencinin ve ebeveynlerinin katılımı çok önemlidir. Verdiğiniz cevaplar önem taşımaktadır! Almanya'da eğitimin ve okulların herkes için nasıl daha iyi olabileceğini ancak bu şekilde anlayabiliriz.

Araştırmanın yürütülüşü:

2022 sonbaharında, NEPS "Yarının Dünyası için Eğitim" araştırması Almanya genelinde rastgele seçilen okullarda başlatılacak. Yılda bir kez bir gün öğleden önce okula geleceğiz. Öğrenciler bilgisayar üzerinden soruları yanıtlayacaklar. Mesela konular şunları içerecektir:

  • Okul, öğrenme, ders
  • Aile ve boş zaman
  • Sağlık
  • Dijital medya

 

Buna ek olarak, öğrenciler matematik, okuma ve fen alanlarındaki görevlerin yanı sıra bilgisayar ve İnternet kullanımı üzerinde de çalışma yapacaklardır. Bilgisayarları okula biz getireceğiz.

Ayrıca öğretmenlerden ve okul idaresinden bazı soruları yanıtlamalarını rica edeceğiz. Örneğin bu öğretmenlerin eğitimi, okul sınıfı ve ders tasarımı ile ilgili olacaktır.

Ayrıca her yıl ebeveynlerle de anket yapmak istiyoruz. Bu bağlamda telefon ve çevrimiçi anketler dönüşümlü olarak yapılacaktır. Bir telefon anketi ile başlayacağız. Diğerlerinin yanı sıra, ebeveynlere çocukları hakkında, örneğin refahı ve kişiliği hakkında sorular yönelteceğiz. Ayrıca partner, ailedeki günlük yaşam, köken ve ailede konuşulan dil hakkında sorular soracağız.

Okullardaki anketler Uluslararası Eğitim Başarılarının Değerlendirme Kuruluşu Hamburg (IEA) anket enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. NEPS araştırmasını da koordine eden Bamberg'deki Leibniz Eğitim Süreçleri Enstitüsü (Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, LIfBi), öğretmenler ve okul yöneticilerinin yanı sıra ebeveynlere yönelik çevrimiçi anketlerden sorumludur. Ebeveynlerle telefon görüşmelerini gerçekleştirmek için Bonn'daki infas Uygulamalı Sosyal Bilimler Enstitüsü görevlendirilmiştir.

Tüm veriler kesinlikle gizli tutulacak ve sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Raporlanan sonuçlar, bireysel kişiler hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermemektedir. Ankete katılım elbette gönüllülük esasına dayanmaktadır ve katılmamaları halinde ebeveynler ya da öğrenciler için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Katılımın ya da katılmamanın okuldaki notlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Katılım izni herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin her zaman iptal edilebilir. Ebeveynler, çocuklarının okuldan eve getirdiği veri koruma beyanında veri koruma ile ilgili tüm bilgileri bulabilirler.

 

Kontakt

Fragen zu Erhebungen in den Schulen:
IEA Hamburg
Nina Hugk
Überseering 27
22297 Hamburg
Tel.: 040/48500-615
E-Mail: neps(at)iea-hamburg.de

Fragen rund um die NEPS-Studie:
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi)
Anna Passmann
Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
Tel.: 0951/863-3409
E-Mail: neps-info(at)lifbi.de