Informacje dla rodziców, uczennic i uczniów

Wszelkie istotne informacje dotyczące badania ankietowego „Edukacja dla świata jutra“ zawarte są w naszym filmie.

Badanie NEPS „Przebieg edukacji w Niemczech“ jest największym niemieckim badaniem edukacyjnym. Ankiety z respondentami nie przeprowadzamy tylko raz, lecz wielokrotnie, towarzysząc im przez dłuższy czas. Jedynie w ten sposób możliwa jest obszerna obserwacja tego, jakie ścieżki edukacyjne obierają nasi respondenci, jaki jest ich dalszy rozwój oraz jaką rolę odgrywa przy tym wpływ różnych czynników zewnętrznych.

Badanie NEPS rozpoczęło się już w roku 2009. Ostatnie ankiety, które przeprowadzaliśmy w ramach badania NEPS z uczennicami i uczniami oraz przedstawicielami szkół, do których uczęszczali, sięgają już kilka lat wstecz. Dlatego za pomocą naszego nowego badania „Edukacja dla świata jutra” chcemy ponownie zrealizować obszerne badanie ankietowe w klasach piątych. Jaką rolę odgrywają cyfryzacja, integracja, inkluzja i inne wyzwania w naszym nowoczesnym społeczeństwie przy wyborze ścieżek edukacyjnych uczniów oraz dla ich rozwoju? Na te i inne pytania możemy znaleźć odpowiedzi realizując badanie ankietowe. Gdyż w świecie jutra to edukacja odgrywa centralną rolę.

W ramach badania NEPS bardzo ważne jest, by jak najwięcej uczennic i uczniów oraz ich rodziców wzięło udział w badaniach ankietowych. Ihre Antworten zählen! Każda odpowiedź jest ważna! Tylko dzięki tak pozyskanym informacjom uda nam się zrozumieć, w jaki sposób ulepszyć dla wszystkich niemiecki system edukacji oraz szkolnictwo w Niemczech.

Przebieg badania ankietowego:

Jesienią 2022 roku rozpoczynamy realizację badania NEPS „Edukacja dla świata jutra“ w przypadkowo wybranych szkołach w całych Niemczech. Raz w roku przyjeżdżamy do wybranej szkoły w godzinach przedpołudniowych. Uczennice i uczniowie odpowiadają na pytania na komputerze. Możliwe tematy to:

  • szkoła, uczenie się, lekcje
  • rodzina i spędzanie wolnego czasu
  • stan zdrowia
  • kompetencje cyfrowe

 

Ponadto uczennice i uczniowie opracowują testy z zakresu matematyki, czytania, nauk przyrodniczych oraz zadania z obsługi komputera i Internetu. Komputery przywozimy do szkoły.

Prosimy również grono pedagogiczne oraz dyrekcję szkoły o udzielenie nielicznych odpowiedzi. Pytania będą dotyczyły wykształcenia nauczycieli, informacji o klasie oraz kwestii związanych z prowadzeniem zajęć.

Również z rodzicami chcielibyśmy przeprowadzić corocznie ankietę. Przy czym naprzemiennie przeprowadzamy wywiady telefoniczne i ankiety online. W bieżącym roku rozpoczynamy od ankiety telefonicznej. Rodziców będziemy pytać przykładowo o kwestie związane z ich dzieckiem, o m. in. jego samopoczucie czy osobowość. Ponadto pytamy o partnerkę/partnera, o codzienne życie w rodzinie, pochodzenie i o język, którym rodzina posługuje się między sobą.

Ankiety w szkołach realizuje instytut badawczy IEA w Hamburgu. Ankiety internetowe wśród nauczycieli oraz dyrekcji przeprowadza Instytut Badania Ścieżek Edukacyjnych Leibniza (Leibniz-Institut für Bildungsverläufe LIfBi) w Bambergu, który jest również jednostką koordynującą badanie NEPS. Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych z rodzicami zlecono Niemieckiemu Instytutowi Stosowanych Nauk Społecznych infas (infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft) w Bonn.

Wszystkie dane będą traktowane ściśle poufnie i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Tak przetworzone informacje z danych nie prowadzą do identyfikacji pojedynczych osób. Oczywiście, udział w badaniu ankietowym jest dobrowolny. Rodzice, uczennice i uczniowie, którzy nie biorą udziału w ankietach, nie mają z tego tytułu żadnych niekorzyści. Udział w badaniu lub odmowa udziału w badaniu nie mają żadnego wpływu na oceny w szkole. Zgoda na udział może zostać wycofana w dowolnym momencie i bez podania powodów. Wszelkie informacje dla rodziców dotyczące ochrony danych zawarliśmy w deklaracji dotyczącej ochrony danych, którą dzieci przyniosły ze szkoły.

Kontakt

Fragen zu Erhebungen in den Schulen:
IEA Hamburg
Nina Hugk
Überseering 27
22297 Hamburg
Tel.: 040/48500-615
E-Mail: neps(at)iea-hamburg.de

Fragen rund um die NEPS-Studie:
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi)
Anna Passmann
Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
Tel.: 0951/863-3409
E-Mail: neps-info(at)lifbi.de