NEPS Araştırması nedir?

Toplumumuzda eğitim, temel bir rol üstlenmektedir. Eğitim, insanların yalnızca meslek yaşamını değil, aynı zamanda kişisel alanını da şekillendirmektedir. „Almanya’da Eğitimin Seyri“ adlı NEPS Araştırması, insanların tüm yaşamları boyunca bilgi ve yeteneklerini nasıl kazandıklarını ve yaşamlarının nasıl geliştiğini araştırmaktadır. Bunun için, farklı yaş gruplarından insanların görüşlerine başvurulmaktadır. NEPS Araştırması’nın hedefi, Almanya’da sunulan eğitimi herkes için uzun vadede iyileştirmektir. NEPS Araştırması’nın içeriği NEPS Araştırması’nda, farklı yaş gruplarına ve yaşam koşullarına ait katılımcılara belirli konularda sorular yöneltilmektedir.
 

  • „En Başından İtibaren Eğitim“ adlı NEPS Araştırması, 2012 yılında 7 aylık çocuklar ve onların anne-babalarıyla start aldı. Anne-babalara, örneğin, çocuklarıyla hangi etkinlikleri yaptıkları ve günlük yaşamda çeşitli durumlarda çocuklarının nasıl davrandığına dair sorular yöneltildi. Çok küçük yaşlardaki çocuklar da oyun davranışlarıyla bize kendileri hakkında pek çok şeyi iletebilirler.
  • „Erken Yaştaki Eğitim ve Okul“ adlı NEPS Araştırması, 2010 yılında 4 yaşındaki çocuklar, onların anne-babaları, eğitimcileri ve anaokul yönetimleriyle başlatıldı. Bu araştırma 2012 yılından beri okullarda sürdürülmektedir. Araştırmanın odağında, çocukların lisan, matematik ve fen becerileri yer almaktadır.
  • „Okul, Eğitim ve Meslek“ adlı NEPS Araştırması, 2010 yılından beri 5. ve 9. sınıf öğrencileri, onların anne-babaları, öğretmenleri ve okul yönetimleriyle  sürdürülmektedir. Bu gençlere, temel eğitim veren okul sistemini bitirmelerinden itibaren, mesleğe hazırlık aşamasında, meslek ve/veya yüksek eğitimleri sürecinde, çalışma yaşamına geçmelerine değin refakat edilmektedir.
  • „Yüksek Öğrenim ve Mesleğe Geçiş“ adlı NEPS Araştırması yine 2010 yılında yüksek öğrenime yeni başlayanlarla telefon veya online sorgulama yapılarak başlatılmıştır.
  • „Geçiş Dönemlerinde Çalışma ve Öğrenim“ ile „Yetişkinlik Çağında Eğitim ve Yaşamboyu  Öğrenim“ adlı NEPS Araştırmaları, 1944-1986 yılları arasında doğan yetişkinleri gözlemlemektedir. Bu araştırmada, Federal Almanya’daki yetişkin insanların yaşamlarının nasıl  geliştiğini incelenmektedir.

NEPS Araştırması’nın kapsamı NEPS Araştırması, Almanya’da şimdiye kadar yürütülen en büyük sosyal bilimler araştırma projesidir. Uzun soluklu bir araştırma olarak planlanmıştır; yani katılımcılar anketi bir defa yanıtlamakla kalmayıp, uzun bir süre boyunca gözlemlenmektedirler. Ancak  böylelikle insanların hangi eğitim yollarına başvurduklarına, kendilerini nasıl geliştirdiklerine ve farklı etmenlerin oynadığı rollere ayrıntılı olarak açıklık getirilebilir. NEPS Araştırması’na farklı yaş gruplarından yaklaşık 60.000 kişi katılmaktadır ve bu katılımcıların çeşitli yaşam kesitlerinin mümkün olduğunca uzun sürelerle gözlemlenmesi planlanmıştır. Katılımcılar ve çevrelerindeki kişilerle birlikte yaklaşık 100.000 kişiyle anket yapılacaktır. NEPS Araştırması’nı, Bamberg Otto-Friedrich Üniversitesi Leibniz Eğitim Seyri Araştırmaları Enstitüsü (LlfBi) Müdürü Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach yönetmektedir. Araştırmanın planlanması ve yürütülmesi için oluşturual ağda  Almanya’nın çok sayıda üniversite ve diğer araştırma kurumlarından 200’ün üzerinde  bilim insanı ortak çalışmaktadır. Bu ağ, Bamberg’deki LlfBi tarafından koordine edilmektedir. Verilerin muhafaza edilmesi ve NEPS Araştırması katılımcılarının seçimi Bu araştırmanın katılımcıları, kısmen eğitim kurumlarından, kısmen de nüfus dairesi kütüklerinden tesadüfî olarak seçilmişlerdir. NEPS Araştırması’na katılım, elbette isteğe bağlıdır. Tüm veriler, kesin gizlilik ilkesine göre muamele görmekte ve yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılmaktadır. Anket sonuçları, verilerin kimlerce sağlandığının belirlenmesini engellemek için, sadece anonim olarak sunulmaktadır.